Chuyên mục: Thành lập công ty

  • TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH

    Khi nào nên thành lập công ty? Nếu bạn có nhu cầu liên quan đến hoạt động kinh doanh như sau thì nên thành lập công ty: Có nhiều khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng khấu trừ cho hoạt động kinh doanh của mình; Các đối tác, nhà cung […]
    View more
  • THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHANH CHÓNG

    Khi doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ đang ký doanh nghiệp hoặc thông tin ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh […]
    View more
0349.836.539
0349836539