DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ – KẾ TOÁN

Dịch vụ kế toán của chúng tôi sẽ làm những gì 

Khi ký Hợp đồng dịch vụ kế toán, báo cáo thuế với Dịch Vụ kế toán Tại Long An là Quý khách đã có một “Phòng kế toán” với hàng loạt chuyên gia pháp lý, kế toán thuế hỗ trợ. Các công việc chúng tôi sẽ làm là:

Đối với doanh nghiệp vừa mới thành lập 

Ngay sau khi thành lập công ty xong, ngoài các công việc thuộc lĩnh vực quản trị, kinh doanh. Doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện các nghiệp vụ về kế toán thuế ban đầu như sau:

 • Mua chữ ký số để sử dụng kê khai thuế.
 • Mở tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch, nộp thuế.
 • Lập tài khoản khai thuế điện tử tại website của tổng cục thuế để quản lý.
 • Thực hiện việc lập và nộp hồ sơ khai thuế.
 • Lập tài khoản dịch vụ nộp thuế điện tử tại website của tổng cục thuế. Sau đó liên hệ với Ngân hàng (nơi mở tài khoản) xác nhận hoàn tất dịch vụ nộp thuế điện tử.
 • Kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài.
 • Kê khai và nộp lệ phí môn bài căn cứ theo mức vốn điều lệ đăng ký.

Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên. Vì vậy chỉ cần kê khai và nộp tờ khai lệ phí môn bài, chưa cần nộp tiền lệ phí môn bài.

 • Thông báo tài khoản Ngân hàng tại Sở Kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.
 • Thiết kế, ký hợp đồng dịch vụ hóa đơn điện tử (Hoá đơn giá trị gia tăng) để có thể xuất hoá đơn khi bán hàng.
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Tất cả công việc trên đều được chúng tôi thực hiện đầy đủ và chuẩn chỉ cho khách hàng, để khách hàng sẵn sàng các hoạt động kinh doanh.

Công việc kế toán thuế hàng tháng hàng quý hàng năm

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói của chúng tôi làm việc trên quy trình quản lý chặt chẽ. Chúng tôi thực hiện đầu đủ các công việc theo lịch nộp tờ khai thuế hàng năm như sau.

Lịch nộp các loại tờ khai thuế trong năm 

 
Tháng Thời hạn   Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
 1 22/01 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/1 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 4 năm trước(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 4 năm trước 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(vi) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4 (ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4

(iii) Nộp lệ phí môn bài năm hiện tại

2 20/2 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

3 20/3 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/3 (i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm trước(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm trước

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm trước

(iv) Báo Cáo thống kê năm trước

4 20/4 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/04 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 1(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 1 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1 (ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý1
5 20/5 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 04(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 04 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

6 20/6 ((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 05(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 05 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

7 20/7
          30/07 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 2(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 2 

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2 (ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2
8 20/8 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

9 20/9 ((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

10 20/4 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

30/04 (i) Tờ khai Thuế GTGT Quý 3(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý 3

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3 

(iv) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

(v) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3
11 20/11 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

12 30/12 ((i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 11 

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN 

 

Các công việc dịch vụ kế toán làm hàng tháng hàng quý

Hàng tháng chúng tôi sẽ có chuyên viên kế toán làm việc trực tiếp với khách hàng về các vấn đề sau:

 • Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ của doanh nghiệp phát sinh trong tháng.
 • Tư vấn về tính hợp lí, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
 • Tư vấn và hỗ trợ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
 • Lập báo cáo tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý (nếu có).
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý) (nếu có).
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý (nếu có).
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán báo cáo cơ quan thuế.
 • Tư vấn chi phí tiền lương, BHXH theo quy định.
 • Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán và xây dựng biểu mẫu kế toán.
 • Làm việc khi có yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

Các công việc kế toán thuế phải làm hàng năm

 • Lập báo cáo tài chính năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.

Leave Comments

0349.836.539
0349836539